Computers zijn essentieel voor je bedrijfsvoering

Stel eenvoudig uw caravanverzekering samen


Computers zijn essentieel voor je bedrijfsvoering. Als belangrijke hard- of software hapert, kan de C van Computer veranderen in de C van Catastrofe. 

Problemen met computers - denk aan diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software - kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, simpelweg omdat veel apparatuur absoluut onmisbaar is voor de continuïteit van je bedrijf. 

De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur en de extra kosten die je moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen.

Wat is verzekerd

Je kunt ervoor kiezen álle aanwezige (computer)apparatuur of alleen specifieke apparatuur te verzekeren.

Algemene computerverzekering 
Op de algemene Computerverzekering kun je de volgende rubrieken verzekeren:

  • Materiële schade aan de apparatuur zelf
  • Extra kosten: kosten die u moet maken om bedrijfsschade te voorkomen (bijvoorbeeld vervangende apparatuur en overwerk)
  • Reconstructiekosten: verlies of verminking van data en programmatuur
  • Data/software
  • Bedrijfsschade

Computer simple riskverzekering
Deze verzekering kent een modulaire opbouw die eenvoudig is af te stemmen op je behoefte. Een specificatie van de apparatuur is niet noodzakelijk, slechts de nieuwwaarde van de apparatuur hoeft te worden opgegeven tot een maximum van € 125.000,00. 

De computer simple riskverzekering bestaat uit een basismodule, waarin een dekking voor materiële schade, extra kosten en reconstructiekosten is opgenomen. Daarnaast kan worden gekozen voor optionele modules, zoals elektronica, transport, eigen gebrek en data/software.

Tegen welke risico's

Computerapparatuur is in meerdere opzichten extra kwetsbaar. De computerverzekering dekt standaard de materiële schade aan de apparatuur. Voor diefstal bijvoorbeeld. Maar ook voor ongelukjes.

Een omgestoten kopje koffie kan een kostbare computer in één keer waardeloos maken. En een laptop die op de grond valt, kan direct onherstelbaar beschadigd zijn. Al deze - en nog veel meer - risico's zijn gedekt met de computerverzekering.

Wat is niet gedekt

De Computer Simple Risk verzekering geldt alleen voor computers die worden gebruikt voor de administratieve ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering.

Dit betekent dat de verzekering niet geldt voor computers die machines aansturen, palmtops, PDA's en andere 'handheld' computers, (digitale) camera's en mobiele telefoons.

Premiefactoren

De premie van de computerverzekeringen is afhankelijk van verschillende risicofactoren en van het dekkingsgebied.

Voor de Computerverzekering wordt de premie berekend op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur.

Voor de Computer Simple Risk-verzekering kun je kiezen uit verschillende pakketten op basis van de te verzekeren waarde. Elk pakket heeft een vaste premie. 

De computerverzekering kan worden aangepast op je lease-, onderhouds- en huurcontracten. De premie van de computerverzekering is dan mede afhankelijk van wat je reeds wel/niet hebt geregeld in de betreffende contracten. 

Zeker indien je een aanzienlijk computerpark hebt zal de verzekeraar een inspectie (bezichtiging op locatie) willen uitvoeren en je contracten en procedures willen inzien!

Bijzonderheden

Elders verzekerd
Met de computerverzekering ben je ook onderweg en op locatie uitstekend verzekerd. Laptops en andere apparatuur die je elders gebruikt (thuis, bij de klant) is standaard tot € 5.000,00 meeverzekerd. 

Uitbreidingen van de standaarddekking
Ook kun je ervoor kiezen dat schade, die is ontstaan door hacking, onoordeelkundig handelen, sabotage, virussen en andere internetbedreigingen, gedekt is. 

De computerverzekering kan zoveel apparatuur omvatten, dat het onmogelijk is een volledig overzicht te geven, maar we wagen hieronder een poging:

  • Computer - Werkstations
  • Computer - Servers
  • Laserprinters
  • Matrixprinters
  • Kopieerapparaten

Een moderne ondernemer is in grote mate afhankelijk van computer- en randapparatuur. Daarom is het belangrijk deze apparatuur goed te beschermen. De computerverzekering heeft een ruime dekking; zelfs schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door eigen gebrek) is onder bepaalde voorwaarden verzekerbaar.

Vraag bij Koning Financiële Diensten om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!