Rekenmodules lenen & krediet

Wat betaal ik bij een lineaire lening aan aflossing en rente?

Bij een lineaire lening betaal je een vast bedrag aan aflossing plus daarbovenop de verschuldigde rente. Omdat je iedere maand aflost ga je de volgende maand minder rente betalen. Je maandlast neemt dus af. (bij een annuïtaire lening blijft je maandlast gelijk). 

 

Start berekening
Wat betaal ik bij een annuïtaire lening aan rente en aflossing?

Een annuïtare lening kent een vast maandbedrag met een wisselende verhouding van rente en aflossing. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentedeel neemt af. 

Start berekening
Persoonlijke lening vergelijken

Bereken de kosten van je huidige persoonlijke lening met die van een alternatief. Omdat je bij veel aanbieders de huidige lening in één keer boetevrij volledig mag aflossen kun je altijd op zoek naar een goedkoper alternatief.

Bereken met onderstaande module met welke persoonlijke lening je goedkoper uit bent en hoeveel je dus kunt besparen als je de goedkoopste lening neemt.

In planning opgenomen
Wat betaal ik bij financial lease aan aflossing en rente?

Financial lease laat zich het best vergelijken met het aangaan van een lening: de lessor financiert doorgaans uitsluitend. De lessee betaalt periodiek een (gelijk) bedrag voor rente en aflossing. Deze rekenmodule focust op de onderliggende geldstromen, waardoor je een afweging kunt maken, 'kopen of leasen'

In planning opgenomen
Bereken rentepercentage, hoofdsom of looptijd van je annuïteit

Met deze tool kun je het rentepercentage, hoofdsom of looptijd van je annuïtaire lening berekenen mits de andere 2 en de hoogte van de periodieke betaling bekend zijn.

Start berekening