Meldings- & mutatieformulieren

Aanvraag - voorlopige dekking motorvoertuig
Melding - doorlopende SEPA-machtiging
Melding - geboorte
Melding - intermediairswijziging
Melding - mutatie
Melding - naverrekenen
Melding - overlijden
Melding - UBO (25%) Verklaring
Melding - uniforme verbouwingsspecificatie
Melding - upload betanden
Melding - werkgeversverklaring